B03-6 Lokale Prozedurentabelle der MDC 01


Code Begleittext
86.2A.2E Chirurgisches Débridement, mittlerer Ausdehnung, an anderer Lokalisation
86.2A.3E Chirurgisches Débridement, grosser Ausdehnung, an anderer Lokalisation